Elkon Elektrik Sanayii ve Ticaret A.Ş. 

 

Çalışan/Stajyer Adayı Aydınlatma ve Rıza Metni 

 

1. Veri Sorumlusu 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Elkon Elektrik Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket) tarafından işbu metinde (Aydınlatma Metni) belirtildiği kapsamda işlenebilecektir. 

 

2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 
Şirket, kişisel verileri çalışan/stajyer adaylarının kendisinden, Şirket internet sitesi ya da başka kariyer siteleri vasıtasıyla aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olarak, aşağıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır: 

 

  • Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız ya da gönüllü olarak sağladığınız açık rızanız (ör: Şirket internet sitesinde sağlık probleminiz olup olmadığı sorusunun yanıtlanması ya da sabıkanıza ilişkin bilgilerin sorularını yanıtlamanız veya CV’nize kendi rızanız ile gönüllü olarak paylaşacağınız özel nitelikli kişisel veriler), 
  • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör: İşe alınmanız halinde özlük dosyası oluşturulması yükümlülüğümüz kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi), 
  • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız için doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (ör: Sözleşme öncesi müzakere döneminde kişisel verilerinizin işlenmesi), 
  • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması (ör: İlgili pozisyona en uygun adayın tespit edilebilmesi amacıyla mülakatlar ve yetenek testleri gerçekleştirilmesi). 

 

3. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi
Adres (ev), E-posta, Telefon / Cep Telefonu 

Finansal Bilgi
Maaş Bilgisi 

Mesleki Deneyim
Eski işe ilişkin çalışma süresi, iş başlama / bitiş tarihi, çalışılan birim, unvan 

Sağlık Bilgileri
Sağlık durumunuza ilişkin bilgiler 

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri 
Sabıka kayıtlarına ilişkin bilgiler 

 

Çalışan/Stajyer Adayı Rıza Metni


Şirket tarafından; çalışan/stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan/stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Aydınlatma Metni kapsamında ceza mahkûmiyet bilgisi ve sağlık verilerimin işlenmesini kabul ediyorum.