Denizcilik Elektrik Tabloları ve Kontrol Panellerinin tasarımı, üretimi, montajı ve Satış Sonrası Servis faaliyet alanlarımızda “deniz hayatına değer katmak” misyonumuz, “pazarında lider bir şirket olmak” vizyonumuz ve kurum değerlerimiz çerçevesine;

Tüm faaliyet alanlarımızda, sektörün beklentilerine cevap verebilmek ve sürekli iyileşme prensibi ile her projede daha güvenilir sistemler sağlayabilmek amacıyla;

 

  • İç ve dış bağlamlarıyla paydaşlarının beklenti ve şartlarını anlayıp, risk ve fırsatları göz önünde tutarak oluşturulmuş stratejik planları destekleyen Kalite Hedeflerimiz doğrultusunda sürekli iyileşme sağlayacağımızı,
  • Ürünlerimiz, hizmetlerimiz, bilgi birikimimiz ve saha tecrübemizle sektörde sahip olduğumuz konumumuza, iç ve dış mevzuatlar, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda kurduğumuz entegre yönetim sistemimiz ile sahip çıkacağımızı ve sürdürülebilir bir dünya için katkıda bulunacağımızı,
  • Yönettiğimiz süreçlerimizin her aşamasında proaktif davranışı benimseyerek risk ve fırsatları değerlendirip proje tasarım aşamasından proje gerçekleşme ve en son proje teslime kadar operasyonel mükemmelliğe ulaşmaya çalışacağımızı,
  • Müşteri odaklı anlayışımız ile müşterilerimizin ve sektörün ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak, yaratıcı çözümler, teknolojik ve yenilikçi projelerimizi ekonomik maliyetler çerçevesinde sunacağımızı ve devreye alacağımızı,
  • ARGE ve inovasyonda yenilikçi yaklaşımları destekleyeceğimizi,
  • Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde planlı eğitimler ile tüm çalışanlarımızı yenilikler, değişimler ve gelişmeler konusunda bilgiye ulaşmalarını ve doğru kullanmalarını sağlayacağımızı,

 

Zaman ve kaynak israfını önleyen, maliyetleri azaltan “Verimlilik ve Tasarruf” ilkelerin çerçevesinde alt yapı ve çalışma ortamımızı geliştirerek, tüm çalışan ve paydaşlarımızla birlikte, “Etkin İş Sonuçları” yaratacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.