Arama

Başvuru Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, (a) Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile; (b) Noter vasıtasıyla İstanbul Anadolu Yakası OSB 1.Sanayi Cad. No:6 34953 Tuzla / İstanbul [OÖ1] adresine ulaştırılarak ya da (c) Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak, (d) elektronik posta adresi ile [*Başvurunun yapılacağı e-posta adresini ekleyiniz*][OÖ2]   elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz gün) içinde yanıtlandırılacaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Başvurularınızda isim, soy isim, TC Kimlik No (yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya kimlik numarası), telefon numarası, e-posta ve adres bilgilerinize yer vererek; şirketimizle olan ilişkinizi açıklayınız (örn; ziyaretçi, tedarikçi, mevut çalışan, stajyer vb. gibi). Başvurularınızda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirterek yanıtın tarafınıza gönderilme yöntemine ilişkin tercihinizi de belirtiniz, aksi takdirde talebinizi gerçekleştirdiğiniz usulle tarafınıza dönüş sağlanacaktır. İşbu başvuruda verilecek bilgiler, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için talep edilmektedir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 
Bu internet sitesinde, site hizmetlerinin geliştirilmesi ve işlevselliğinin artırılması gibi amaçlarla çerezler kullanılmaktadır.
Çerezler hakkında daha detaylı bilgi almak, çerezleri yönetmek ve/veya çerezleri devre dışı bırakmak için lütfen Gizlilik ve Çerez Politikası’nı inceleyeniz.
Anladım