elkon'da Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal cinsiyet eşitliği, bireylerin bütün yeteneklerini tam ve özgürce geliştirebilecekleri toplumsal ortamın yaratılması, bu ortamın önündeki bütün toplumsal ve siyasal engellerin ortadan kaldırılması olarak tanımlanmaktadır. Elkon olarak önce kurum içerisinde bu engelleri kaldırmak üzere Cinsiyet Eşitliği Prosedürü ve Eylem Planı oluşturduk. 

 

Cinsiyet Eşitliği Prosedürü kapsamında çalışanlarımıza sağladığımız özel izinler;
 

 

 

Güvenli İzin

 

 

Regl İzni

Babalık İzni

Eylem planımızın orjinal versiyonu ELK-PL-13 koduyla kayıt altına alınmıştır.

 

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EYLEM PLANI
Amaç 1: Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalık yaratmak için çalışmalar yapmak
Eylem Strateji Sorumlu Birim Dönem 
Eylem planının yayınlanması ve duyurulması Web sitesi üzerinden eylem planının ve uygulamaların yayınlaması
Tüm çalışanlara mail yolu ile duyuru yayınlanması
İnsan Kaynakları Departmanı
Kurumsal İletişm Departmanı 
Mart-Aralık 2022
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve bilinçsiz toplumsal
cinsiyet önyargıları konusunda farkındalık yaratma/eğitimler
Konunun uzmanı kişi ve kurumlarca yayınlanmış yazılı ve görsel
içeriklerin çalışanlar ile paylaşılması. Eğitimler organize edilmesi.
İnsan Kaynakları Departmanı Mart-Aralık 2022
Amaç 2: Kurum içinde güvenli çalışma alanını sağlamak için cinsel taciz ve cinsel saldırıyla ilgili bilglendirme ve ulaşılabilir başvuru alanları belirleme
Eylem Strateji Sorumlu Birim Dönem 
Cinsel taciz ve cinsel saldırının tanımlanması ve
farkındalık yaratılması
Konunun uzmanı kişi ve kurumlarca yayınlanmış yazılı ve görsel
içeriklerin çalışanlar ile paylaşılması. 
İnsan Kaynakları Departmanı Mart-Aralık 2022
Cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı güvenli
bir ortam yaratılmasının sağlanması firmamızın
çalışanlar için güvenli hale getirilmesi için gerekli
müdahalelerin yapılması
Konu ile ilgili başvuru yapılabilecek sistemin belirlenip duyurulması. İnsan Kaynakları Departmanı Mart-Aralık 2022
Amaç 3: İşe alım ve kariyer ilerlemesinde cinsiyet eşitliği
Eylem Strateji Sorumlu Birim Dönem 
İşe alım sürecinde beklentileri karşılayan iki aday olması durumunda departmanın kadın ve erkek sayısı göz önünde bulundurularak eşitliği sağlamaya yönelik karar alınması İnsan Kaynakları Departmanı'nın pozisyon şartlarını sağlayan adayları yöneticiye sunması durumunda departmanın kadın ve erkek çalışan oranlarını paylaşması ve kararı etkileyen bir yetkinlik farkı olmadığı sürece eşitliğin sağlanması İnsan Kaynakları Departmanı Mart 2022-
Mart 2023
Kariyer planlaması sürecinde beklentileri karşılayan iki aday olması durumunda kadın ve erkek yönetici oranı göz önünde bulundurularak eşitliği sağlamaya yönelik karar alınması İnsan Kaynakları Departmanı'nın kariyer planlaması şartlarını sağlayan adayları yöneticiye sunması durumunda kurumun kadın ve erkek yönetici oranlarını paylaşması ve kararı etkileyen bir yetkinkik farkı olmadığı sürece eşitliğin sağlanması İnsan Kaynakları Departmanı Mart 2022-
Mart 2023
Amaç 4: Cinsiyet Eşitliği Komisyonu oluşturma ve komisyon çalışmalarının değerlendirilmesi
Eylem Strateji Sorumlu Birim Dönem 
Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun kurulması ve komisyonda iş yaşam dengesi, sosyal organizasyonlarda cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması İcra Kurulunca onaylanan Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyelerinin kurum içinde duyurulması. İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yönetilecek olan komisyon ayda 1 kez bir araya gelerek çalışma yürütmesi. Oy birliği ile kabul edilen çalışmalar yönetim onayına sunulur. İnsan Kaynakları Departmanı Mart 2022-
Mart 2023