Quality Management System

elkon         “KALİTE POLİTİKASI:

 

MİSYONUMUZ

 Denizcilik Elektrik Tabloları Ve Kontrol Panellerinin Tasarımı, Üretimi, Montajı Ve Satış Sonrası Servisi sektöründe müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam zamanında ve sorunsuz karşılayacak en verimli ve kaliteli ürün, uygulama ve çözümleri, sürekli gelişen çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak aranan ve takdir edilen bir kuruluş olmayı sürdürmektir.

 

VİZYONUMUZ VE KALİTE POLİTİKAMIZ

Elektrik kontrol alanında, mühendislik ve tasarım safhasından montaj ve işletmeye alma aşamasına kadar tüm aktivitelerde öncü rolünü sürdürebilmek, sektörün beklentilerine cevap verebilmek ve daha güvenilir sistemler sağlayabilmek amacıyla;

 

Kuruluşun iç ve dış bağlamlarıyla paydaşlarının beklentilerine uygun risk ve fırsatlar göz önünde tutularak uygun stratejik amaçlarını destekleyen kalite hedeflerine bir çerçeve oluşturulması ile başarı etkinliğinde kalıcılık sağlayacağımızı,

 

“Ürün ve Üretim Sorumluluğunu” global KALİTE yönetim standartları doğrultusunda kurduğumuz ve entegre edilmiş bu sistemler ile yürüteceğimizi ve sürekli geliştirerek sahip çıkacağımızı,

 

“Önce Kalite” prensibi, hatayı baştan önleme, sürekli iyileştirme, hedeflerle süreç yönetimi bazında tüm çalışmalarımızı temellendireceğimizi,

 

“Müşteri Memnuniyeti” beklentilerin zamanında karşılanması, yeni projelerinde çözüm ortaklığı ve en yeni teknolojiyi kullanan ekonomik maliyetlerle sağlayacağımızı,

 

“Planlı Eğitimler” ile tüm çalışanların güncel teorik ve pratik bilgiye ulaşmaları ve doğru kullanmaları temin edeceğimizi,

 

“Kalite, Çevre Korunması ve İş Güvenliği” alanlarında yasalara ve çağdaş taleplere eksiksiz uyacağımızı,

 

Zaman, maliyet ve kaynak israfını önleyen “VERİMLİLİK VE TASARRUF” ilkelerini izleyerek, alt yapı ve çalışma ortamımızı geliştirerek, tüm çalışanlar ve tedarikçilerimizle birlikte, “ETKİN İŞ SONUÇLARI” yaratacağımızı taahhüt  ederiz,                                                                                                                             

 

            .

ERTUĞ YAŞAR                                                                             ARALIK  2017

GENEL MÜDÜR                                                                            (DEĞ:A)

 

elkon “ÇEVRESEL” POLİTİKASI

Kuruluşumuzun iç ve dış bağlamlarıyla paydaşlarının beklentilerine uygun stratejik amaçlarını destekleyen hedeflerine bir çerçeve oluşturarak:

 • Ürünlerimizin kullanımından çöpe atılmasına kadar, kaynakların ve enerji kullanımının şirket çalışmalarımızın sonucu olarak, çevresel etkilerin, sürekli azaltılmasını amaçladık..
 • Çevresel zararlara sebep olan kazaları önlemek için bütün gerekli ölçümleri uygulayacağız ve bu tip kazaların etkilerinin azaltılmasını sağlayacağız
 • Çevresel politikamızın verimli yürütülmesini sağlamak için, ISO 14001’e uygun çevresel yönetim sistemimizi dokümante edip; devamını sağlayarak geliştireceğiz .
 • Çevre amaçlarının ve hedeflerinin tespiti ve gözden geçirilmesi için gereken teknik ve yapısal işlemleri düzenli uygulayıp, gözleyeceğiz ve kirlenmenin önlenmesini sağlayacağız.
 • Kendi çevre boyutlarımızla ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki Çevresel Koruma yasa ve yönetmeliklerine uyacağız. İlgili kamu kurum ve yetkilileriyle işbirliği içinde birlikte çalışacağız..
 • Çevre bilincine uygun davranmak, bütün çalışanlarımızın görevinin bir parçasıdır. Çevresel korumanın her seviyesine uygun olarak çalışanlarımız arasında sorumluluk bilincini yetiştirmek ve yaymak yönetimin sürekli vazifesidir.
 • Mümkün olduğunca, kendimizin olduğu kadar, çevresel rehberliğimizle uyumlu çalışmak için,  tedarikçilerimizi de yönlendireceğiz.
 • Çevresel çalışmalarımızın ve bu alandaki başarılarımızın sonuçlarını  içeren Yıllık Çevresel Rapor, ilgilenen organlara usulünce yayınlanacaktır. Ayrıca, ürünlerimizin çevreyle uyumlu kullanımı için bilgileri müşterilerimize sağlayacağız.

 

ERTUĞ YAŞAR-  GENEL MÜDÜR                                                       ARALIK 2017 (DEĞ:A

 

 

 

 

 

 

elkon  “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ” POLİTİKASI:

 

Önce İnsan ve Güvenlik” prensibimiz, kazaları-meslek hastalıklarını-olağandışı yaralanma ve sağlık bozulmalarını baştan önleme, sürekli iyileştirme, tüm faaliyet süreçlerimizin yönetimi bazında çalışmalarımızın temelidir.

 • En yeni ve güvenilir kişisel ve süreç kapsamlı İş Güvenliği ekipman, araç, metot ve teknolojileri kullanarak,
 • Tehlike ve Riskleri önceden saptayıp; gereken önlemleri eksiksiz ve zamanında alma;  gözden geçirilen öncü hedeflerle yöneterek yasal zorunluluklara yada tahammül edilebilecek düzeylere indirme,
 • Acil durum ve doğal felaketlere tatbikatlarla hazırlanma,
 • “Planlı Eğitimler” ile tüm çalışanlar ve tedarikçilerimizin güncel teorik- pratik bilgiye ulaşmaları ve doğru kullanmaları temin edilerek,
 • Yürürlükteki Yasal zorunlulukları, müşterilerimiz yada üyesi olduğumuz meslek kuruluşlarının  şartlarını ve  değişimlerini güncel takip edip, uyarak,

Kuruluşumuzda “İş Sağlığı ve Güvenliği” Sorumluluğunu uluslararası  yönetim standartları ve kültürleri doğrultusunda kurduğumuz  ve dokümante ettiğimiz sistemler ile yürüteceğiz; performansını  tüm çalışanlarımızın katılımıyla sürekli geliştirerek sahip çıkacağız:

ERTUĞ YAŞAR                                                                             ARALIK 2017

GENEL MÜDÜR                                                            (DEĞ: A)

 

 

 

 

 

Our Business Our Products Our Products Contact